تصفیه خانه های فاضلاب بتن مسلح که در کل جهان مورد استفاده قرار می گیرد دارای مخازن مکعبی یا استوانه ای روباز هستند ولی در پکیج های تصفیه فاضلاب داستان فرق می کند

اولین پکیج های تصفیه فاضلاب با ورق های فلزی ساخته می شد پکیج فلزی تصفیه فاضلاب بصورت روزمینی روی سطح زمین نصب می شود و سطح بالای آن کاملاً باز است و اپراتور می تواند از وضعیت هوادهی با چشم خبردار شود و اگر دیفیوزر مشکل پیدا کرد بدون اینکه خطری متوجه کارگر باشد دیفیوزر را بالا بکشد و تمیز کند. بدون اینکه نیاز به تخلیه کامل پکیج تصفیه فاضلاب باشد و به راحتی مواد شناور شده بر روی سطح مخازن تصفیه فاضلاب را تمیز کند.

با گران شدن آهن و خوردگی پکیج فلزی تصفیه فاضلاب بهداشتی استفاده از پکیج های تصفیه فاضلاب پلی اتیلن رواج پیدا کرد . پکیج تصفیه فاضلاب پلی اتیلن که مخازن آن با لوله های دوجداره کاروگیت تولید می شود بصورت روزمینی یا دفنی نصب می شود و دیفیوزرهای هوادهی از طریق درب آدمرو کوچک ۶۰ یا ۵۰ سانتی در کف مخزن پکیج تصفیه فاضلاب نصب می شود. مشکل پکیج تصفیه فاضلاب پلی اتیلن کاروگیت دو جداره دقیقاً به خاطر روبسته بودن و عدم دسترسی اپراتور به به نقاط مختلف مخزن هوادهی پکیج تصفیه فاضلاب است که از الزامات بهره برداری تصفیه خانه فاضلاب است و این موضوع از مشکلات بهره برداری پکیج های پلی اتیلن تصفیه فاضلاب است.اگر نیاز به تعویض دیفیوزر یا نظافت سوراخ های مدیا ترپ در فرآیند MBBR باشد باید کل پکیج تصفیه فاضلاب پلی اتیلن تخلیه شود.

شرکت سیلاب جنوب با طراحی و ساخت پکیج تصفیه فاضلاب مکعبی روباز با ورق های پلی اتیلن یا ورق های کامپوزیت این مشکل را حل کرده است. پکیج مکعبی تصفیه فاضلاب کامپوزیت یا پلی اتیلن این شرکت به صورت روزمینی، نیمه دفنی یا کاملا دفنی با نصب درپوش های یکپارچه نصب می شوند.

اهمیت روباز بودن سطح مخازن تصفیه فاضلاب را کارفرمایان یا پیمانکارانی که سابقه بهره برداری پکیج تصفیه فاضلاب دارند بیشتر درک می دهند.