پکیج تصفیه خانه فاضلاب بتن

پکیج تصفیه فاضلاب بتنی

دوام و عمر یک تصفیه خانه فاضلاب باید مساوی عمر منازل مسکونی و آپارتمانها و حتی بیشتر از آن باشد. از گذشته تا کنون مخازن تصفیه خانه فاضلاب از بتن ساخته می شده است و تصفیه خانه فاضلاب بتن مسلح به نوعی مستثنیات محسوب می شود

اگر محل تصفیه خانه فاضلاب قرار نیست جابجا شود و ثابت از بهترین سیستم تصفیه خانه فاضلاب بتن می باشد.

مخازن پکیج تصفیه فاضلاب بتنی می تواند بصورت دفنی یا نیمه دفنی یا کاملاً روی سطح زمین احداث شود.

 

مخازن بتن مسلح برای تصفیه فاضلاب صنایع و کارخانجات

برای صنایع غذایی و کارخانجات مثل تصفیه فاضلاب کشتارگاه  ،تصفیه فاضلاب فرآوری ماهی ،تصفیه فاضلاب بسته بندی مواد غذایی ، تصفیه فاضلاب لبنیات و … که موارد شناور و رسوبی زیادی در فاضلاب این صنایع وجود دارد استفاده از مخازن بتن مسلح  برای ساخت پکیج تصفیه فاضلاب بتنی توصیه می شود این مخازن بادوام و مقرون به صرفه هستند و به دلیل روباز بودن و دسترسی آسان به سطح مخازن به راحتی می توان مواد شناور از سطح مخازن بصورت دستی یا مکانیکی جمع کرد.یا اگر نیاز به تعمیر یا تعویض تجهیزات زیر سطح فاضلاب باشد بدون وقفه در سیستم آنها را خارج و تعمیر نمود در حالی که پکیج های تصفیه فاضلاب افقی پلی اتیلن که رو بسته هستند یا یک دریچه آدم رو دارند این کار به این راحتی امکان پذیر نیست.

 

پکیج های بتن مسلح تصفیه فاضلاب بهداشتی

تصفیه خانه فاضلاب انسانی با بتن

پکیج های بتنی تصفیه فاضلاب برای ظرفیت بالاتر از صد مترمکعب در شبانه روز باصرفه و بادوام است.در احجام کوچک تر هم در صورت تمایل کارفرما قابل انجام است در  ظرفیت های کوچک اگر دردسر قالب بندی و بتن ریزی را به جان بخرید یک عمر از بابت دوام مخزن تصفیه فاضلاب بتن خیالتان راحت خواهد بود البته ساخت مخازن تصفیه فاضلاب بتنی آبند نحوه استفاده از واتراستاپ و میان بلت آبند را باید قالب بند شما بداند.اگر قصد اجرای تصفیه خانه بتن مسلح دارید حجم مخازن هوادهی و ته نشینی را بیشتر از مقدار مورد نیاز بگیرید چون بیشتر هزینه شما قالب بندی و اجاره قالب است.

برای ظرفیت های کوچک تصفیه فاضلاب ویلایی از مخازن بتن مسلح پیش ساخته هم می توان استفاده کرد

 

ضخامت کف و دیواره مخازن بتن مسلح پکیج تصفیه فاضلاب بتنی

قبل از ساخت مخازن بتنی پکیج تصفیه فاضلاب بتنی بهتر است خاک را با کمپکتور یا غلطک بکوبید

حدود ده سانت بتن مگر یا بتن نظافت برای کف پکیج تصفیه فاضلاب بتنی بریزید

دو لایه میلگرد ۱۶ آجدار برای کف پکیج تصفیه فاضلاب بتنی استفاده کنید

ضخامت بتن کف پکیج تصفیه فاضلاب بتنی را حداقل چهل سانتی متر در نظر بگیرید

با توجه به بتن ریزی کف پکیج تصفیه فاضلاب بتنی در یک مرحله و بتن ریزی دیواره ها در مرحله بعد، جهت آب بندی مخزن پکیج تصفیه فاضلاب بتنی باید از واتراستاپ بین کف و دیوار پکیج تصفیه فاضلاب بتنی استفاده کنید.

ضخامت دیواره های بیرونی پکیج تصفیه فاضلاب بتنی را سی و پنج سانت و دایورهای داخلی پکیج تصفیه فاضلاب بتنی را بیست و پنج سانت بگیرید.

در مورد بتن ریزی دیوارها پکیج تصفیه فاضلاب بتنی هر پانزده متر فاصله  درز انبساط و انقباظ استفاده کنید  یعنی هر پانزده متر از واتراستاپ های میانی استفاده کنید معمولا مخازن بتنی پکیج تصفیه فاضلاب بتنی در همین فواصل ترک می خورند و امکان نشتی فاضلاب بوجود می آید با این کار شما از قبل در محل های مورد نظر آبندی انجام می دهید.

در دیوارهای پکیج تصفیه فاضلاب بتنی از میان بلت آبند جهت مهار قالب های فلزی استفاده کنید.لوله های ارتباطی مخازن پکیج تصفیه فاضلاب بتنی هنگام قالب بندی نصب کنید

هنگام بتن ریزی پکیج تصفیه فاضلاب بتنی حتماً از ویبراتور استفاده کنید تا بتن شما یکپارچه باشد.

 

نحوه استقرار مخازن بتن مسلح پکیج تصفیه فاضلاب بتنی

مخازن بتن مسلح پکیج تصفیه فاضلاب بتنی می تواند بصورت رو زمینی ، زیر زمینی یا نیمه مدفون اجرا شود.

 

عیاربتن مخازن بتن مسلح مخازن پکیج تصفیه فاضلاب بتنی

عیار بتن مخازن پکیج تصفیه فاضلاب بتنی ، ۴۰۰ باشد و از سیمان ضد سولفات استفاده شود.

 

شکل مخازن بتن مسلح پکیج تصفیه فاضلاب بتنی

مخازن تصفیه خانه های فاضلاب را به صورت مستطیل طراحی می کنند چون در این صورت می توان با در نظر گرفتن دیوارهای مشترک بین مخازن پکیج تصفیه فاضلاب بتنی از هزینه ها ساخت  صرفه جویی کرد.

خوردگی بتن مسلح در پکیج تصفیه فاضلاب بتنی

اگر پوشش کافی بتن روی میلگرد ها پکیج تصفیه فاضلاب بتنی  رعایت شود با توجه به فرآیندهای هوازی در تصفیه خانه های لجن فعال گاز سولفید هیدورژن که قاتل فلز و بتن است تشکیل نمی شود و عمده مخازن پکیج تصفیه فاضلاب بتنی هم روباز هستند و گاز سولفید هیدروژن در مخازن بی هوازی بتنی هم تجمع پیدا نمی کند.