نصب صحیح پمپ لجن کش یا کف کش برای جلوگیری از سرریز  آب یا سوختن پمپ

خنک شدن پمپ مستغرق فاضلاب (لجن کش یا کف کش) از طریق آب احاطه شده اطراف بدنه پمپ انجام می شود. به همین دلیل پمپ مستغرق حین کار باید همواره زیر آب باشد تا خنک کاری موتور آن به درستی انجام شود.

اگر پمپ مستغرق به هردلیل  عمل نکند و سطح آب بالا بیاید باید فلوتر از طریق چراغ هشدار یا آژیر صوتی اعلام سرریز شدن صادر کند.

روشن و خاموش شدن مکرر یک پمپ طی یکساعت منجر به کاهش طول عمر پمپ می شود.

اگر فلوتر یا کنترل سطح که به پمپ مستغرق برای روشن و خاموش شدن فرمان میدهد درست تنظیم نشده باشد مشکلات زیر به وجود می آید:

۱- خشک کار کردن پمپ مستغرق

۲-سرریز شدن مخزن سپتیک

۳-روشن و خاموش شدن زیاد پمپ طی یکساعت

در زیر نکات اجرایی نصب صحیح پمپ لجن کش یا کف کش آمده است.

نصب پمپ لجن کش

نصب صحیح پمپ لیفت