قلب تصفیه خانه فاضلاب با فرآیند لجن فعال

۱- فاضلاب خام وارد مخزن هوادهي مي شود و به مدت کافی در معرض توده هاي باكتري موجود در مخزن هوادهي قرار مي گيرد

۲- مايع مخلوط از مخزن هوادهي به صورت ثقلی به مخزن ته نشيني وارد می شود.

۳- اگر مخزن هوادهي کارش را درست انجام داده باشد مايع مخلوط به محض ورود به مخزن ته نشيني بصورت آب زلال و لجن تيره از هم تفكيك مي شود.

۴- پساب شفاف از بالاي مخزن ته نشيني خارج مي شود و لجن تيره در كف مخزن ته نشيني، رسوب مي كند.

۵- رسوب ته نشين شده در كف مخزن ته نشيني از طريق پمپ به مخزن هوادهي برگردانده مي شوند.

۶-با برگشت لجن، جمعيت كارگران تصفيه خانه يا باكتري ها در مخزن هوادهي کم نمی شود.

۷- اين چرخه اصل كار يك پكيج تصفيه فاضلاب لجن فعال است.

 

بصورت شماتيك اين پروسه كه به فرآیند لجن فعال معروف است ترسيم شده است.

اين چرخه بايد بصورت شبانه روزي و ۲۴ ساعته ادامه داشته باشد و توقف آن منجر به اختلال در كاركرد تصفيه خانه فاضلاب لجن فعال مي شود. پس بایدبلوئرها شبانه روزی به مخزن هوادهي هوا تزريق كنند پمپ برگشت لجن هم دائم لجن رسوبی را از مخزن ته نشيني يا زلال ساز به مخزن هوادهي برگرداند.غذا يا خوراك هم طي ۲۴ ساعت شبانه روز بصورت پیوسته به سيستم وارد شود.