روغن و چربی از فاضلاب

منشا روغن و چربی در فاضلاب

اصطلاح روغن و چربی به چربیها، روغنها، واکسها و سایر ترکیبات مشابه موجود در فاضلاب گفته می شود .

اندازه گیری روغن و چربی در فاضلاب

مقدار روغن و چربی فاضلاب بوسیله استخراج آن از نمونه فاضلاب توسط تري کلرو تري فلورو اتان تعیین می شود. سایر ترکیبات قابل استخراج شامل انواع روغن هاي معدنی مانند نفت سفید، روغن هاي روانساز و قیر می باشد.

تفاوت روغن و چربی در فاضلاب

روغن و چربی از نظر شیمیایی کاملاً مشابه هستند؛ روغن و چربی ترکیبات (استرهاي) الکل یا گلیسرول (گلیسرین) با اسیدهاي چرب هستند. گلیسرید اسیدهاي چرب که در دماي معمولی مایع هستند روغن نامیده می شوند و آنهایی که جامد هستند چربی نامیده می شوند.

مشکلات روغن و چربی در فاضلاب

یکی از نامطبوع ترین منظره ها تجمع چربی و روغن روي سطح فاضلاب است. فضولات روغنی فقط شامل یک ماده شیمیایی واحد نبوده بلکه حاوي مخلوطی از مواد با حالت نیمه مایع هستند که می تواند شامل اسیدهاي چرب, صابونها, چربی ها, موم ها و هیدروکربن ها باشد. روغن و چربی منجر به بوی نامساعد و گرفتگی شبکه های جمع آوری فاضلاب می شود.

روغن و گریس درتصفیه فاضلاب

حلالیت کم روغن و چربی در آب، سرعت تجزیه بیولوژیکی آنها را کاهش می دهد. در حضور ترکیبات قلیایی مانند هیدروکسید سدیم، گلیسیرین آزاد و نمک های قلیایی، اسیدهای چرب تشکیل می شوند. به این نمک های قلیایی صابون گفته می شود که مانند چربی ها پایدار هستند. صابون های معمولی از صابون سازی چربی ها با هیدروکسید سدیم به دست می آیند. این صابون ها در آب حل می شوند اما در صورت وجود کاتیون های دو ظرفیتی (کلسیم و منیزیم) که عامل سختی آب هستند، نمک های سدیم به نمک های کلسیم و منیزیم اسیدهای چرب یا به اصطلاح صابون های معدنی که نامحلول هستند و رسوب می کنند، تبدیل می شوند. .

پساب چه صنایعی روغن و چربی دارد

تعدادي از صنایع بویژه پالایشگاههاي نفت، پتروشیمی و صنایع تولید فلزات فاضلابهاي چرب ایجاد می کنند. علاوه بر این فاضلاب صنایع دیگري نیز داراي روغن و چربی است که بعد از اجراي پیش تصفیه می توانند پساب خود را به سیستم فاضلابرو شهري تخلیه کنند. مهمترین صنایع که پساب آنها حاوي چربي و روغن است:

صنعت روغن نباتی ، دباغی ، شیر و فرآورده هاي لبنی ، صنایع پشم ، صنایع گوشت ، ماشین سازي ، صنایع نفتی, و مواد غذایی حیوانی و نباتی و رختشویخانه هستند.

انواع روغن و چربی از نقطه نظر پلاریته, قابلیت تجزیه زیستی

انواع پلار (Oils Polar) معمولاً ریشه نباتی یا حیوانی داشته و در فاضلاب صنایع غذایی یافت می شوند. انواع غیر پلار از نفت یا مواد معدنی سرچشمه می گیرند. نوع پلار قابلیت تجزیه زیستی (Biodegradable ) داشته ولی نوع غیرپلار معمولاً مقاوم (Bioresistant )هستند

زمان لازم برای شناور شدن یک قطره روغن در مخزن به عمق سه فوت در ۲۰ درجه سانتیگراد SG = 0.85

اندازه قطره

میکرون میلیمتر مدت زمان به سطح رسیدن (ساعت: دقیقه: ثانیه)
۳۰۰ ۰.۳۰۰ ۰:۰۰:۱۲
۱۵۰ ۰.۱۵۰ ۰:۰۰:۴۲
۱۲۵ ۰.۱۲۵ ۰:۰۱:۰۰
۹۰ ۰.۰۹۰ ۰:۰۱:۵۴
۵۰ ۰.۰۵۰ ۰:۰۶:۱۸
۳۰ ۰.۰۳۰ ۰:۱۷:۲۴
۱۰ ۰.۰۱۰ ۲:۳۵:۰۲
۱ ۰.۰۰۱ ۲۵۸:۲۳:۵۳

قطر ذرات روغن در آب

 

 

 

اندازه قطر ذرات روغن و روش حذف

اندازه قطره روغن (μm) توجه داشته باشید
عموماً جزء مواد آلی محلول در نظر گرفته می شود و نه روغن در آب <1-5
به طور کلی، قطره های روغن کمتر از ۵۰ میکرومتر کمتر شکننده در نظر گرفته می شوند ۵۰
اندازه ماسب واحدهای جداسازی ثانویه گرانشی ۱۰۰-۱۵۰
اندازه مناسب واحدهای جداسازی گرانشی اولیه ۱۵۰-۲۵۰
قطره های های روغنی بزرگتر از ۳۰۰ میکرومتر از نظر جداسازی مهم نیستند، زیرا معمولاً خیلی سریع و بدون طراحی خاصی از هم جدا می شوند. > 300

روش تصفیه براي جداسازي مواد روغنی از فاضلاب

انواع جدا کننده روغن / آب

  • چربی گیر
  • کفگیر
  • API (موسسه نفت آمریکا)
  • CPI (چربیگیر صفحه دار)
  • هیدرو سیکلون
  • سانتریفیوژ
  • شناور سازی هوای محلول
  • فیلتراسیون