در جدول زیر اثر مخرب هر پارامتر آلاینده موجود در فاضلاب صنعتی برای انسان و محیط زیست آمده است.

 

آلاینده اثرات نامطلوب
قلیایی بودن

 

ممکن است باعث مشکلاتی در سلامتی حیوانات و انسان شود و بر زندگی آبزیان تأثیر بگذارد. و به از دست دادن بهره وری خاک در صورت استفاده مجدد از آب برای اهداف آبیاری منجر شود.
فلزات سنگین باعث واکنش های آلرژیک، تحریک مجاری تنفسی، بثورات پوستی، سمیت عصبی، اختلالات گوارشی، بیماری Minamata و فلوئوروزیس می شود.
نمک های غیر آلی محلول

 

اثرات نامطلوب بر گیاهان و جانوران آبزی. تداخل با استفاده مجدد از آب در صنایع و اهداف آبیاری و تامین آب. فسفر و نیتروژن باعث اوتروفیکاسیون می شوند. رشد بیش از حد جلبک باعث کاهش اکسیژن و ایجاد بو و طعم بد می شود
عوامل بیماری زا

 

میکروارگانیسم های بیماری زا باعث ایجاد چندین بیماری منتقله از طریق آب مانند حصبه، فلج اطفال، وبا، اسهال خونی، هپاتیت و غیره می شوند
مواد شیمیایی کشاورزی آنها بسیار سمی هستند، باعث بیماری پارکینسون می شوند و بر جوانه زنی بذر تأثیر می گذارند. آنها همچنین می توانند بر سیستم عصبی و تنفسی و کبد حیوانات تأثیر بگذارند
فرآورده های نفتی

 

آنها برای آبزیان، خاک، حیوانات، گیاهان و زندگی انسان مضر هستند. نشت روغن روی سطح آب باعث کاهش انتقال نور می شود و مانع از فتوسنتز گیاهان آبزی می شود
فنل ها فنل ها سمی هستند و بوی نامطبوعی ایجاد می کنند نیتروفنیل برای انسان سرطان زا است. همچنین بر تولید مثل موجودات آبزی تأثیر می گذارد.
سورفکتانت ها

 

جلوگیری از فرآیند خود پالایی و تصفیه آب. می شود  همچنین برای موجودات آبزی مضر است