راهنمای کار با تانکر فاضلاب

تانکر فاضلاب برای مکش و تخلیه فاضلاب چاه ها و سپتیک های فاضلاب استفده می شود. شرکت سیلاب جنوب بزرگترین بهره بردار شبکه فاضلاب در ایران می باشد. به پیوست فایل pdf آموزش نحوه کار با تانکر فاضلاب آمده است. برای دانلود روی متن زیر کلیک کنید.

جزوه کاربا تانکر فاضلاب

 

برای خرید و مونتاژ سیستم تانکر فاضلاب با مهندس غلامی تماس بگیرید. موبایل ۰۹۱۲۳۷۱۱۸۲۵