دوازده نکته کلیدی راجع به خرید پکیج تصفیه فاضلاب که فکرش را هم نمی کردید؟

برای خرید پکیج تصفیه فاضلاب  به دوازده نکته مهم توجه کنید  :   1- ضمانت مخزن می دانیم در چند سال گذشته کیفیت بسیاری از مخازن کاهش یافته و تولید کنندگان مخزن را فقط برای 12 ماه ضمانت می کنند. مخزن در طول 12 ماه اول پس از نصب ( آنهایی که از فایبرگلاس) ترک