تصفيه فاضلاب بهداشتي

تصفیه فاضلاب خانگی

تصفیه فاضلاب شهری

 

اگر بخواهيم بصورت عامیانه راجع به تصفيه فاضلاب بهداشتي  صحبت كنيم

تصور كنيد شما اكنون در يك كوهستان هستيد و در گوشه اي مدفوع  انسان يا حيوان را مشاهده مي كنيد كه در طبيعت رها شده است. حال فكر كنيد دو ماه بعد مجدداً در همان محل هستيد بعد از دو ماه چه اتفاقي براي آن پسماند افتاده است؟ طبيعت پسماند طبیعی را با استفاده از باكتري ها و عوامل طبيعي تجزيه و هضم نموده است. البته چند روز و چند ماه طبيعت روي اين مهمان ناخوانده كار كرده تا آن را در خود هضم كند و كارگران زيادي اعم از باكتري ها، حشرات و خورشيد … در اين پروژه مشاركت داشته اند.

طبيعت ظرفيت خودپالايي محدودی دارد و اگر مقدار آلودگي زياد باشد  طبیعت نیاز به کمک ما برای تصفیه دارد  طبيعت مي تواند رودخانه، دريا يا چاه آب باشد. آيا راهي وجود دارد كه ما در مدت كمتر، آلودگي هاي آلي را تجزيه و طبيعت را زودتر تميز كنيم

اگر بخواهيم تجزيه پسماند بجاي اينكه طي دو ماه اتفاق بيفتد در مدت يك روز به همان روش طبيعي انجام شود چكار كنيم؟  چگونه از  تصفيه و پالايش طبيعت  كپي برداري كنيم؟ پيشنهاد شما چيست؟

 

فرض كنيد ۱۰۰ عدد باكتري طي دو ماه در طبيعت اين آلودگي را تجزيه مي كند اگر جمعيت اين باكتري ها خيلي زياد بشود مثلاً ۱۰۰ میلیون بشود مي توانند آلودگي را به مدت چند ساعت تجزيه و هضم كنند. ما در تصفيه فاضلاب همين كار را مي كنيم. محیطی فراهم می کنیم که جمعیت باکتری ها زیاد شود باكتري ها يا كارگران تصفيه فاضلاب ، براي افزايش جمعيت  نياز به اكسيژن ، غذا ، محل سكونت و شرايط محيطي مناسب دارند باكتري موجود زنده است جمعيت زياد باكتري نياز به تنفس مصنوعي دارد اكسيژن از طريق بلوئرهاي هوادهي به داخل فاضلاب ذمیده مي شود غذای باکتری از طريق فاضلاب خام مي رسد  محيط رشد هم با ساخت مخزن هوادهي فاضلاب تكميل مي شود.

شما يك پكيج تصفيه فاضلاب داريد كه درون آن ميليارد ها باكتري كه هر كدام از باکتری ها ، توانايي تجزيه نوع خاص آلودگي را دارد وجود دارد اين مجموعه كارخانه تصفيه فاضلاب طبیعی مي باشد كه مي تواند کمتر از ۱% آلودگي هاي فاضلاب را در خود هضم كرده و ۹۹% آب شفاف فاضلاب را به محيط زيست برگرداند.

تصفیه فاضلاب