سپتیک تانک فاضلاب

در این صفحه سپتیک تانک فاضلاب septic و محاسبه حجم سپتیک فاضلاب شرح داده شده است.

سپتیک تانک فاضلاب مخزن بتنی یا آجری یا پلی اتیلن است که در زمین ساخته می شود. و فاضلاب خانگی وارد این مخزن می شود و در حین عبور از آن در زمان معین با ته نشین شدن مواد معلق و شناور و تجزیه بیولوژیکی بخشی از مواد آلی (با واکنش های بی هوازی، فاضلاب را تا حدود ۵۰-۶۰ درصد تصفیه می کند)، و غلظت BOD کاهش می یابد.

فاضلاب حاصل از سپتیک تانک فاضلاب برای آبیاری یا تخلیه شدن در رودخانه کافی نیست، اما این فاضلاب معمولاً زیر سطح زمین پخش می شود تا باعث آلودگی فاضلاب برای مکان هایی که امکان حفر چاه وجود ندارد  نشود (مانند شهرهای شمالی ایران که سطح آب زیرزمینی بسیار زیاد است یا در جاهایی که شبکه جمع آوری فاضلاب وجود ندارد)  سپتیک تانک فاضلاب در جایی که  حجم فاضلاب  زیاد نیست. پیشنهاد می شود.

لجن انباشته شده در سپتیک تانک فاضلاب هر شش تا یک سال جمع آوری شده و به درستی دفع می شود.

نحوه ساخت سپتیک فاضلاب

سپتیک فاضلاب به صورت یک مخزن (یک انبار) یا دو قسمتی (دو انبار) ساخته می شوند. (شکل های پیوست شده در این مخازن ارتفاع مفید آب حدود ۲ تا ۲.۵ متر و فضای روی سطح آب حدود ۰.۶ متر در نظر گرفته شده است. نسبت طول مخزن به عرض آن (در سپتیک فاضلاب  بزرگ) معمولاً ۳ به ۱ است. مخازن دو انباری، مخزن اول که برای ذخیره لجن استفاده می شود، حجمی معادل دو سوم کل دارد.

حجم سپتیک تانک فاضلاب

حجم سپتیک فاضلاب معمولاً برای یک یا چند واحد مسکونی از رابطه استاندارد بریتانیایی زیر محاسبه می شود:

V-180P+2000

در این رابطه P تعداد افراد (نفر) و حجم مخزن V بر حسب لیتر به دست می آید.

برای مواردی که جمعیت بیشتری از سپتیک فاضلاب استفاده می کنند، مانند مجتمع های مسکونی با بیش از ۱۰ واحد یا در مکان هایی که امکان پذیر است.
برای ته نشینی سایر فاضلاب ها در سپتیک تانک فاضلاب، حجم مخزن بر اساس حداقل ۳ روز زمان نگهداری محاسبه می شود.

V=3Q=t.Q

Q=V.P

 

Vحجم روزانه فاضلاب، سرانه حجم فاضلاب، P تعداد افراد است.

حداکثر راندمان سپتیک تانک های معمولی در شرایط عادی حدود ۴۵ و شاید ۵۰ درصد و در تابستان (هوای گرم) آن است.به حدود ۵۵ درصد می رسد، بنابراین دفع فاضلاب از سپتیک تانک باید با دقت انجام شود تا باعث آلودگی محیط زیست و بوی بد نشود.

اگر حجم سپتیک تانک فاضلاب کمتر از ۴۰۰۰ لیتر بدست آمد بهتر است همان ۴۰۰۰ لیتر را انتخاب کنید چون حجم تانکرهای لجن کش فاضلاب حدود ۴۰۰۰ لیتر است و برای هر بار تخلیه یک مخزن تانکر کامل پر شود و نصف و نیمه نشود. و زمان های تخلیه سپتیک کوتاه و هزینه تخلیه بیشتری بپردازید.

بعنوان مثال یک سپتیک فاضلاب ۲۰۰۰ لیتری هر بار که توسط تانکر تخلیه می شود حدود ۲۰۰۰ متر ازحجم تانکر خالی میماند و شما پول سرویسی به تانکر می پردازید. بعبارتی برای تخلیه ۴۰۰۰ لیتر در یک سال دو بار پول می دهید.

سپتیک فاضلاب دو مرحله ای

 

برای افزایش راندمان سپتیک تانک فاضلاب از بسترهای شنی یا مدیای بیولوژیکی و سایر تمهیدات می توان استفاده کرد.

 

 

شرکت سیلاب جنوب طراح و تولید کننده سپتیک تانک فاضلاب طبق استاندارد بین المللی با متریل مختلف می باشد جهت مشاوره با ۰۹۱۲۳۷۱۱۸۲۵ تماس بگیرید.