تصفیه فاضلاب بیمارستان کلینیک و مراکز درمانی

تصفیه فاضلاب بیمارستان کلینیک و مراکز درمانی یکی از مشتریان ما یک بیمارستان قدیمی در تهران  است و به سیستم تصفیه فاضلاب نیاز دارد تنها فضای موجود در طبقه منفی 2 می باشد برای دسترسی به این محل باید از مسیر شلوغ موتورخانه عبور کرد از طریق دریچه 1.8 متری به عرض 1 متر وارد